Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie


Aktualności

 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 27 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania bonów na zasiedlenie. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będą brane następujące kryteria: - okres pozostawania bez pracy, w tym okres zarejestrowania w urzędzie pracy, - brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy  ...

 • Nabór wniosków KFS z dnia 22.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.   Wnioski należy składać w okresie od   27.01.2020 r. do 31.03.2020 r. - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ...

 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewieod dnia 21 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczących: - przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, - refundacji koszów wyposażenia stanowisk pracy, - organizacji szkoleń, w tym w ramach bonów szkoleniowych, - przyznania bonów...

 • Ogłoszenie z dnia 08.01.2020r

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 9 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczących organizacji staży i prac interwencyjnych dla osób do 30 roku życia. Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych. Ze względu na ograniczone środki informujemy, że w przypadku dużego...

 • Ogłoszenie z dnia 07.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 8 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczącychorganizacji staży i prac interwencyjnychdla osób powyżej 30 roku życia, spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków: - osoba długotrwale bezrobotna, tj. pozostająca bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, - osoba z...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie


ul.Strażacka 6a
19-200 Grajewo

Tel.   (86) 261-30-11

Faks. (86) 272-36-05

 e-mail: bigr@praca.gov.pl,

sekretariat@pupgrajewo.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek 7.30 - 15.30

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę