Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach Rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie ogłasza  nabór wniosków o przyznanie środków  z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Zgodnie z priorytetami ustalonymi przez Radę Rynku Pracy, w 2020 roku środki z rezerwy KFS przeznaczone mogą być na: ...

 • Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 22 września 2020 roku wznawia nabór wniosków dotyczących przyznania bonów na zasiedlenie. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będą brane następujące kryteria: - okres pozostawania bez pracy, w tym okres zarejestrowania w urzędzie pracy, - brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy. ...

 • ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE

  Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, PFR oraz PFR Portal PPK zapraszają na konferencję    „PPK blisko Ciebie", Załączniki Zaproszenie na konferencję PPK blisko Ciebie.pdf (pdf, 175 KB)

 • OGŁOSZENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 28 sierpnia 2020 roku wstrzymuje nabór wniosków dotyczących przyznania bonów na zasiedlenie.

 • Nabór Wniosków o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie wznawia nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.   Wnioski należy składać w okresie od 24.08.2020 r. do 04.09.2020 r. -w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ul....

 • POWIATOWY URZĄD PRACY W GRAJEWIE INFORMUJE, ŻE WZNOWIONA ZOSTAŁA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTA W GODZINACH OD 8.00 DO 14.30

  Mając na uwadze ogłoszony przez Ministra Zdrowia stan epidemii oraz konieczność zminimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zalecamy:ograniczyć do minimum osobiste kontakty z urzędem,korzystać -w pierwszej kolejności -z kontaktów telefonicznych lub drogi elektronicznej. Prosimy o przestrzeganie...

 • UMORZENIE POŻYCZKI UDZIELONEJ MIKROPRZEDSIĘBIORCY

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że pożyczka udzielona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy wraz z odsetkami podlega umorzeniu. Warunkiem umorzenia będzie prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Zgodnie z...

 • DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ ORAZ JEJ JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie z dniem 01.07.2020r. ogłasza nabór wniosków w zakresie:   dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w...

 • NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (ART. 15ZZDA)

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie od dnia 01.07.2020r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych. Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o...

 • Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje o możliwości skorzystania z dodatku solidarnościowego w kwocie 1400 zł netto.

  Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie, która podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez  łączny okres co najmniej 60-ciu dni oraz: z którą po dniu 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem        lub której umowa o pracę po dniu 15 marca 2020 r. uległa...

Wyświetlanie 1 - 10 z 68 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę