Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie


Nagłówek

Aktualności

 • POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW Z MOŻLIWOŚCIĄ CAŁKOWITEGO UMORZENIA

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie od dnia 01.04.2020r. ogłasza nabór Wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,...

 • ZGŁOŚ CZŁONKA RODZINY DO UBEZPIECZENIA

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje że, zgodnie z art.5 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.), osoba ubezpieczona może zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego (bez potrzeby rejestracji w PUP). Za członka rodziny uważa...

 • POWIATOWY URZĄD PRACY W GRAJEWIE INFORMUJE

  Od 16.03.2020 r., w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy.   Pracownicy PUP będą na bieżąco rozpatrywać wszystkie sprawy zgłoszone telefonicznie bądź elektronicznie.   Szczegółowe informacje dotyczące możliwości załatwienia spraw zostały podane w...

 • WAŻNA INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI INTERNETOWEJ REJESTRACJI

  W związku z wyjątkową sytuacją rozprzestrzeniania się na terytorium Polski koronawirusa SARS-Co V-2, wywołującego chorobę CONVID-19, osoby zainteresowane nabyciem statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie, prosimy o dokonywanie rejestracji elektronicznej za pośrednictwem strony...

 • WAŻNA INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

  W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski  koronawirusa zachęcamy pracodawców do składania ofert pracy telefonicznie ( tel. 86-261-30-18 lub 86-261-30-24), poprzez stronę internetową www.praca.gov.pl lub e-mailem: bigr@praca.gov.pl . Zachęcamy również pracodawców, którzy  chcą...

 • WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

  W związku z rosnącym zagrożeniem koronawirusem wszystkie osoby bezrobotne, które mają wyznaczone terminy wizyt w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie, mogą potwierdzić gotowość do podjęcia pracy telefonicznie lub e-mailem. Nie ma konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie. Nowy termin wizyty w Urzędzie zostanie...

 • Ogłoszenie MRPiPS w sprawie elektronicznej rejestracji w PUP w Grajewie

  Załączniki 200312_Pismo MRPiPS w sprawie elektronicznej rejestracji w PUP.pdf (pdf, 201 KB)

 • Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zachęca do udziału w bezpłatnych szkoleniach na temat równego traktowania w zatrudnieniu dla małych firm zatrudniających od 10-49 osób.

  PROJEKT  „WORK & LIFE BALANCE HUB" MA NA CELU PRZYGOTOWANIE PRACODAWCÓW, ZATRUDNIAJĄCYCH OD 10-49 OSÓB (na umowę o pracę niezależnie od wymiaru etatu) DO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW DOTYCZĄCYCH RÓWNEGO TRAKTOWANIA KOBIET I MĘŻCZYZN W DOSTĘPIE DO ZATRUDNIENIA ORAZ W ZATRUDNIENIU WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW KODEKSU PRACY.   DZIĘKI...

 • Ogłoszenie z dnia 14.02.2020 - Spotkanie Odwołane !

  UWAGA! Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji na spotkanie, które odbędzie się  13 marca 2020 r   (piątek) o godz.11.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu. (pokój nr 18 – niski parter). W spotkaniu uczestniczyć będzie przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Grajewie,...

 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 27 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania bonów na zasiedlenie. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będą brane następujące kryteria: - okres pozostawania bez pracy, w tym okres zarejestrowania w urzędzie pracy, - brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy  ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 35 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę