Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie


Nagłówek

Aktualności

Bezpłatne szkolenia w "Zawodach ginących"

Ochotnicze Hufce Pracy w całym kraju realizują szkolenia w ramach zawodów uznawanych powszechnie za ginące, ale z przyszłością. W tym celu w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy powstała „Wioska zawodów ginących", gdzie młodzi ludzie mogą uzupełnić wykształcenie kierunkowe...

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie zaprasza na Dzień Otwarty w dniu 26 stycznia 2017r. od godz. 8:00

Program Dnia Otwartego organizowanego w dniu 26 stycznia 2017 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grajewie

Oferta dla przedsiębiorców i podmiotów rynku pracy Projekt „Krok do pracy”

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rajgrodzie zapraszają przedsiębiorców na spotkania informacyjne w dniu 24 stycznia 2017 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2017

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS, został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.

Ankieta dot. zapotrzebowania na kształcenie ustawiczne ze środków KFS

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę