Statystyki i analizy urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie


Nagłówek

Aktualności

 • Ogłoszenie z dnia 24.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 27 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczących przyznania bonów na zasiedlenie. Przy rozpatrywaniu wniosków pod uwagę będą brane następujące kryteria: - okres pozostawania bez pracy, w tym okres zarejestrowania w urzędzie pracy, - brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy  ...

 • Nabór wniosków KFS z dnia 22.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.   Wnioski należy składać w okresie od   27.01.2020 r. do 31.03.2020 r. - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ...

 • Ogłoszenie z dnia 20.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewieod dnia 21 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczących: - przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, - refundacji koszów wyposażenia stanowisk pracy, - organizacji szkoleń, w tym w ramach bonów szkoleniowych, - przyznania bonów...

 • Ogłoszenie z dnia 08.01.2020r

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 9 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczących organizacji staży i prac interwencyjnych dla osób do 30 roku życia. Nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły do wyczerpania środków finansowych. Ze względu na ograniczone środki informujemy, że w przypadku dużego...

 • Ogłoszenie z dnia 07.01.2020

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 8 stycznia 2020 roku ogłasza nabór wniosków dotyczącychorganizacji staży i prac interwencyjnychdla osób powyżej 30 roku życia, spełniających co najmniej jeden z poniższych warunków: - osoba długotrwale bezrobotna, tj. pozostająca bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy, - osoba z...

 • Przedłużenie Naboru Wniosków o przyznanie środków z rezerwy KFS na szkolenia pracowników i pracodawcy

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie przedłuża nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego do dnia: 13.12.2019r.   Wnioski należy składać: - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, pok. nr 2, I piętro (sekretariat),...

 • Ogłoszenie z dnia 24.10.2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że z dniem 25 października 2019 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków dotyczących: - przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, - refundacji koszów wyposażenia stanowisk pracy, - organizacji staży, - organizacji prac interwencyjnych. ...

 • Ogłoszenie z dnia 23.10.2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie informuje, że z dniem 24 października 2019 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o przyznanie bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie ogłasza nabór wniosków na szkolenia pracowników i pracodawcy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego   w terminie od 28.10.2019 r. do 08.11.2019 r.,   Wnioski należy składać: - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grajewie, ul. Strażacka 6A, pok. nr 2, I piętro...

 • Ogłoszenie z dnia 14.10.2019

            Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie z dniem 14 października 2019 roku wznawia nabór wniosków dotyczących: - przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, - refundacji koszów wyposażenia stanowisk pracy, - organizacji staży, - organizacji prac interwencyjnych, - bonów na zasiedlenie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 26 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę